Liceul Teoretic „Traian

  LICEUL TEORETIC “TRAIAN”

organizează  în anul şcolar 2016-2017

    CLASA a VI-a "SIMONA HALEP"TENIS DE CÂMP
            10 locuri (fete şi băieţi)     

Dosarul va cuprinde:

-                          copie xerox a certificatului de naștere a copilului ;

-                          adeverinţă care ateste elevii sunt înscrişi în clasa a V-a ;

-                          acordul scris din partea părinţilor;

-                          avizul medical din partea medicului de familie care ateste elevul este  
  apt pentru a susţine probele de selecţie

 

 

Probe specifice

-     Lovitura de dreapta (forehand). Se execută 15 lovituri la mingi oferite de mașina de joc sau de un „ajutor”, în ținte pătrate cu latura de 2 m. Se apreciază execuția și atingerea țintei. Aceeași probă cu lovitura de stânga(backhand).

-     Joc de simplu, cu durata stabilită de comisie.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

Tel. 021.210.65.98

E-mail : cttraian.bucuresti@yahoo.com

E-mail : liceulteoretictraian@yahoo.ro

la sediul unităţii din : str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2

sau pe site-ul : www.liceultraianbucuresti.ro

Liceul Teoretic „Traian