Liceul Teoretic „Traian

                                  
                                  

  LICEUL TEORETIC “TRAIAN”

organizează  în anul şcolar 2017-2018

    CLASA a V-a 30 locuri     

                            TENIS DE CÂMP - MIXT (BĂIEȚI ȘI FETE)     

           HANDBAL - MIXT (BĂIEȚI ȘI FETE)     

Dosarul va cuprinde:

-                          copie xerox a certificatului de naștere a copilului ;

-                          adeverinţă care ateste elevii sunt înscrişi în clasa a IV-a ;

-                          acordul scris din partea părinţilor;

-                          avizul medical din partea medicului de familie care ateste elevul este  
  apt pentru a susţine probele de selecţie

 

Calități motrice - TENIS DE CÂMP / HANDBAL

Nr. crt.

Probe și norme

1

Săritura în lungime de pe loc ( cm )

2

Aruncarea mingii de oină la distanță, de pe loc ( m )

3

Alergare de viteză 30 m cu start de sus ( sec )

 

Probe specifice - TENIS DE CÂMP

-     Lovitura de dreapta (forehand). Se execută 15 lovituri la mingi oferite de mașina de joc sau de un „ajutor”, în ținte pătrate cu latura de 2 m. Se apreciază execuția și atingerea țintei. Aceeași probă cu lovitura de stânga(backhand).

-     Joc de simplu, cu durata stabilită de comisie.

Probe specifice - HANDBAL

-     .......

-     ....

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi :

Tel. 021.210.65.98

E-mail : cttraian.bucuresti@yahoo.com

E-mail : liceulteoretictraian@yahoo.ro

la sediul unităţii din : str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2

sau pe site-ul : www.liceultraianbucuresti.ro

Liceul Teoretic „Traian